k.ú.: 717410 - Páleček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 551 2814536
zahrada 46 30589
ovoc. sad 12 21479
travní p. 10 9574
lesní poz 17 22752
vodní pl. tok přirozený 42 21220
vodní pl. zamokřená pl. 1 62
zast. pl. společný dvůr 5 896
zast. pl. 83 41362
ostat.pl. dráha 1 20686
ostat.pl. jiná plocha 36 15371
ostat.pl. manipulační pl. 11 19495
ostat.pl. neplodná půda 35 20519
ostat.pl. ostat.komunikace 45 31833
ostat.pl. pohřeb. 1 1320
ostat.pl. silnice 6 33898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 596
ostat.pl. zeleň 14 4815
Celkem KN 917 3111003
Par. KMD 917 3111003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 78
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 129
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1891 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 17.08.2019 23:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.