k.ú.: 717401 - Čeradice u Pálečku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532461 - Klobuky NUTS5 CZ0203532461
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2466676
zahrada 31 16977
ovoc. sad 3 11554
travní p. 34 70921
lesní poz 1 1689
vodní pl. nádrž umělá 1 1958
vodní pl. tok přirozený 8 9794
vodní pl. tok umělý 2 1154
zast. pl. společný dvůr 2 565
zast. pl. zbořeniště 5 1874
zast. pl. 54 29712
ostat.pl. dráha 2 16830
ostat.pl. jiná plocha 10 801
ostat.pl. manipulační pl. 8 4832
ostat.pl. neplodná půda 56 91471
ostat.pl. ostat.komunikace 34 40129
ostat.pl. silnice 7 42761
ostat.pl. zeleň 27 68864
Celkem KN 388 2878562
PK 2 3077
Celkem ZE 2 3077
Par. DKM 224 2771377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 51
LV 86
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.