k.ú.: 717398 - Páleč u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564192 - Páleč NUTS5 CZ0203564192
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 733 4246849
chmelnice 72 429174
zahrada 57 31956
travní p. 40 43555
lesní poz 68 420322
vodní pl. nádrž umělá 1 2605
vodní pl. tok přirozený 86 21043
vodní pl. zamokřená pl. 6 1363
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 5 1978
zast. pl. 131 67657
ostat.pl. jiná plocha 17 19430
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 42 72376
ostat.pl. neplodná půda 23 11163
ostat.pl. ostat.komunikace 108 79286
ostat.pl. pohřeb. 4 2135
ostat.pl. silnice 5 52401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7498
ostat.pl. zeleň 16 15390
Celkem KN 1420 5526353
Par. KMD 1420 5526353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 125
LV 195
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1900 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.07.2019 07:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.