k.ú.: 717398 - Páleč u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 564192 - Páleč NUTS5 CZ0203564192
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 4246849
chmelnice 72 429174
zahrada 57 31921
travní p. 40 43555
lesní poz 68 420322
vodní pl. nádrž umělá 1 2605
vodní pl. tok přirozený 86 21043
vodní pl. zamokřená pl. 6 1363
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 5 1978
zast. pl. 132 67692
ostat.pl. jiná plocha 17 19430
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 42 72376
ostat.pl. neplodná půda 23 11163
ostat.pl. ostat.komunikace 108 79286
ostat.pl. pohřeb. 4 2135
ostat.pl. silnice 5 52401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7498
ostat.pl. zeleň 16 15390
Celkem KN 1422 5526353
Par. KMD 1422 5526353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 126
LV 194
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1900 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.09.2020 05:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.