k.ú.: 717380 - Palačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1994233
zahrada skleník-pařeniš. 1 40
zahrada 257 154519
travní p. 261 957373
lesní poz 98 651674
vodní pl. nádrž umělá 21 18013
vodní pl. tok přirozený 79 25682
vodní pl. tok umělý 31 9717
vodní pl. zamokřená pl. 7 6537
zast. pl. zbořeniště 4 1494
zast. pl. 150 67319
ostat.pl. jiná plocha 94 58653
ostat.pl. manipulační pl. 49 39804
ostat.pl. neplodná půda 64 17353
ostat.pl. ostat.komunikace 178 113281
ostat.pl. pohřeb. 1 1356
ostat.pl. silnice 11 7305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7030
ostat.pl. zeleň 6 3927
Celkem KN 1603 4135310
Par. KMD 1603 4135310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 150
LV 172
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2012
KM-D 1:2000 17.01.2000 06.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.