k.ú.: 717380 - Palačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1994233
zahrada skleník-pařeniš. 1 40
zahrada 258 154747
travní p. 261 957134
lesní poz 98 651674
vodní pl. nádrž umělá 21 18013
vodní pl. tok přirozený 79 25682
vodní pl. tok umělý 31 9717
vodní pl. zamokřená pl. 7 6537
zast. pl. zbořeniště 4 1494
zast. pl. 152 67459
ostat.pl. jiná plocha 94 58653
ostat.pl. manipulační pl. 49 39804
ostat.pl. neplodná půda 64 17353
ostat.pl. ostat.komunikace 178 113152
ostat.pl. pohřeb. 1 1356
ostat.pl. silnice 11 7305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7030
ostat.pl. zeleň 6 3927
Celkem KN 1606 4135310
Par. KMD 1606 4135310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 152
LV 171
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2012
KM-D 1:2000 17.01.2000 06.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 05:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička