k.ú.: 717363 - Pornice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588849 - Pačlavice NUTS5 CZ0721588849
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1610 3709413
zahrada 228 136958
ovoc. sad 49 54040
travní p. mez, stráň 2 8266
travní p. 135 100591
lesní poz 99 2087919
vodní pl. nádrž umělá 1 1806
vodní pl. rybník 12 37082
vodní pl. tok přirozený 131 29876
vodní pl. tok umělý 7 1613
zast. pl. zbořeniště 2 573
zast. pl. 177 61624
ostat.pl. jiná plocha 64 17732
ostat.pl. manipulační pl. 23 45565
ostat.pl. neplodná půda 28 7485
ostat.pl. ostat.komunikace 305 120840
ostat.pl. pohřeb. 1 1841
ostat.pl. silnice 97 34667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2189
ostat.pl. zeleň 15 6406
Celkem KN 2987 6466486
Par. DKM 96 140709
Par. KMD 2891 6325777
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 170
LV 372
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 20.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.12.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:53

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.