k.ú.: 717355 - Pačlavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588849 - Pačlavice NUTS5 CZ0721588849
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 644 4301314
zahrada 251 165057
ovoc. sad 5 26523
travní p. 31 27812
lesní poz 15 323796
vodní pl. tok přirozený 7 34176
vodní pl. zamokřená pl. 1 9360
zast. pl. 285 96654
ostat.pl. jiná plocha 107 92645
ostat.pl. manipulační pl. 68 53416
ostat.pl. neplodná půda 6 8567
ostat.pl. ostat.komunikace 123 184584
ostat.pl. pohřeb. 3 4265
ostat.pl. silnice 48 70825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13074
ostat.pl. zeleň 25 41071
Celkem KN 1621 5453139
Par. DKM 771 4953845
Par. KMD 850 499294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 276
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 308
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 13.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 05.09.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 03:25

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.