k.ú.: 717347 - Lhota u Pačlavic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588849 - Pačlavice NUTS5 CZ0721588849
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1363609
zahrada 188 120487
travní p. 21 18647
lesní poz 38 1823536
vodní pl. nádrž umělá 1 1525
vodní pl. tok přirozený 3 25129
vodní pl. zamokřená pl. 2 13410
zast. pl. zbořeniště 2 366
zast. pl. 159 44127
ostat.pl. jiná plocha 31 17998
ostat.pl. manipulační pl. 41 25942
ostat.pl. ostat.komunikace 42 95949
ostat.pl. silnice 7 6778
ostat.pl. zeleň 9 18267
Celkem KN 942 3575770
Par. DKM 521 1656932
Par. KMD 421 1918838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 153
LV 197
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2018
KMD 1:1000 20.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.12.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 00:51

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.