k.ú.: 717321 - Týřovice u Pačejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 23211
zahrada 46 34987
ovoc. sad 1 3545
travní p. 132 774661
lesní poz 199 813485
vodní pl. nádrž přírodní 2 1222
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. rybník 1 3790
vodní pl. tok umělý 2 460
vodní pl. zamokřená pl. 1 1242
zast. pl. zbořeniště 1 397
zast. pl. 39 13250
ostat.pl. jiná plocha 20 60349
ostat.pl. manipulační pl. 4 2478
ostat.pl. neplodná půda 175 120960
ostat.pl. ostat.komunikace 52 34558
ostat.pl. silnice 3 5129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 100
ostat.pl. zeleň 1 13
Celkem KN 685 1894086
Par. KMD 685 1894086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 39
LV 94
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička