k.ú.: 717304 - Pačejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 2534219
zahrada 313 288315
ovoc. sad 8 38026
travní p. 232 843764
lesní poz 178 1931786
vodní pl. nádrž přírodní 1 127
vodní pl. nádrž umělá 9 3951
vodní pl. rybník 22 249834
vodní pl. tok umělý 37 13865
vodní pl. zamokřená pl. 5 5797
zast. pl. společný dvůr 2 398
zast. pl. 330 112839
ostat.pl. dráha 14 74697
ostat.pl. jiná plocha 131 126350
ostat.pl. manipulační pl. 23 52977
ostat.pl. neplodná půda 291 205004
ostat.pl. ostat.komunikace 128 76940
ostat.pl. pohřeb. 4 2952
ostat.pl. silnice 59 78935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 30683
Celkem KN 2148 6671459
PK 431 2109171
Celkem ZE 431 2109171
Par. DKM 1739 2477574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 180
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 326
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 24
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 69
LV 433
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:06

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.