k.ú.: 717304 - Pačejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556912 - Pačejov NUTS5 CZ0322556912
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2583034
zahrada 269 225151
ovoc. sad 12 41235
travní p. 237 842149
lesní poz 185 1945018
vodní pl. nádrž přírodní 1 127
vodní pl. nádrž umělá 9 3951
vodní pl. rybník 19 238681
vodní pl. tok umělý 37 13865
vodní pl. zamokřená pl. 6 6533
zast. pl. společný dvůr 2 398
zast. pl. 331 110925
ostat.pl. dráha 17 74697
ostat.pl. jiná plocha 121 121578
ostat.pl. manipulační pl. 37 54195
ostat.pl. neplodná půda 312 217264
ostat.pl. ostat.komunikace 162 78397
ostat.pl. pohřeb. 7 2952
ostat.pl. silnice 67 79008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 32336
Celkem KN 2247 6671494
PK 431 2122403
Celkem ZE 431 2122403
Par. DKM 1840 2477609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 317
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 24
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 69
LV 435
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.