k.ú.: 717207 - Pacov u Říčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538728 - Říčany NUTS5 CZ0209538728
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 526 1199217
zahrada 396 271628
ovoc. sad 3 3386
travní p. 42 26656
lesní poz 2 2075
vodní pl. nádrž umělá 1 1485
vodní pl. tok přirozený 5 1698
zast. pl. společný dvůr 5 904
zast. pl. zbořeniště 6 985
zast. pl. 512 93179
ostat.pl. jiná plocha 46 9491
ostat.pl. manipulační pl. 15 9849
ostat.pl. neplodná půda 16 5721
ostat.pl. ostat.komunikace 101 60321
ostat.pl. pohřeb. 1 1389
ostat.pl. silnice 27 27176
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11343
ostat.pl. zeleň 16 4778
Celkem KN 1729 1731281
Par. DKM 3 2137
Par. KMD 1726 1729144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 279
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 503
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 648
spoluvlastník 907

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 19.09.2020 03:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.