k.ú.: 717169 - Oznice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544574 - Oznice NUTS5 CZ0723544574
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 694009
zahrada 151 149473
ovoc. sad 10 26581
travní p. 644 1344572
lesní poz 378 3373319
vodní pl. nádrž přírodní 1 48
vodní pl. rybník 1 385
vodní pl. tok přirozený 64 24093
zast. pl. 303 59646
ostat.pl. jiná plocha 94 28362
ostat.pl. manipulační pl. 20 14163
ostat.pl. neplodná půda 300 261711
ostat.pl. ostat.komunikace 158 99234
ostat.pl. silnice 15 45131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4070
ostat.pl. zeleň 2 208
Celkem KN 2450 6125005
Par. KMD 2450 6125005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 159
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 20
rozestav. 4
Celkem BUD 295
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 10
LV 424
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 07:03

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.