k.ú.: 717134 - Ovesné Kladruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539473 - Ovesné Kladruby NUTS5 CZ0411539473
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 4323317
zahrada 43 30539
travní p. 155 1835979
lesní poz 143 7327711
vodní pl. nádrž přírodní 3 1864
vodní pl. nádrž umělá 11 887752
vodní pl. rybník 3 17336
vodní pl. tok přirozený 37 29149
vodní pl. tok umělý 4 2186
vodní pl. zamokřená pl. 8 12994
zast. pl. společný dvůr 5 1232
zast. pl. zbořeniště 10 3584
zast. pl. 100 62389
ostat.pl. dráha 1 88371
ostat.pl. jiná plocha 84 149811
ostat.pl. manipulační pl. 2 917
ostat.pl. neplodná půda 51 333926
ostat.pl. ostat.komunikace 87 158993
ostat.pl. pohřeb. 3 6598
ostat.pl. silnice 12 91719
ostat.pl. zeleň 14 54367
Celkem KN 820 15420734
Par. DKM 400 7392927
Par. KMD 420 8027807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 100
LV 90
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2011
DKM-KPÚ 24.03.2011 31.03.2011 *) na části území, bez intravilánu a lesů
S-SK GS 1:2880 1839 27.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 30.09.2020 18:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička