k.ú.: 717126 - Ovesná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569232 - Ovesná Lhota NUTS5 CZ0631569232
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 570 2619561
zahrada 100 62311
ovoc. sad 1 1368
travní p. 347 717620
lesní poz 159 1906804
vodní pl. nádrž umělá 1 346
vodní pl. rybník 11 15320
vodní pl. tok přirozený 21 19351
vodní pl. zamokřená pl. 1 58
zast. pl. zbořeniště 3 1060
zast. pl. 143 66216
ostat.pl. dráha 5 978
ostat.pl. jiná plocha 36 14848
ostat.pl. manipulační pl. 43 34528
ostat.pl. neplodná půda 26 15886
ostat.pl. ostat.komunikace 106 65029
ostat.pl. silnice 5 53457
ostat.pl. zeleň 1 533
Celkem KN 1579 5595274
Par. KMD 1579 5595274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 115
LV 165
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.09.2020 14:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička