k.ú.: 717096 - Ovčáry u Kolína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533572 - Ovčáry NUTS5 CZ0204533572
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 957 4772172
zahrada 225 114319
ovoc. sad 6 23282
travní p. 104 265973
lesní poz les s budovou 5 352
lesní poz 113 1787972
vodní pl. nádrž umělá 3 3438
vodní pl. rybník 1 17185
vodní pl. tok přirozený 18 33909
vodní pl. tok umělý 10 33322
zast. pl. společný dvůr 10 11559
zast. pl. zbořeniště 3 385
zast. pl. 459 377774
ostat.pl. dráha 33 33300
ostat.pl. jiná plocha 147 2388757
ostat.pl. manipulační pl. 33 69015
ostat.pl. neplodná půda 12 13446
ostat.pl. ostat.komunikace 139 299473
ostat.pl. pohřeb. 2 3710
ostat.pl. silnice 5 39630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 39364
ostat.pl. zeleň 17 45563
Celkem KN 2328 10373900
Par. DKM 252 1430702
Par. KMD 2076 8943198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 47
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 40
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 456
byt.z. byt 12
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 14
LV 736
spoluvlastník 1507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2016
DKM-KPÚ 10.08.2011 1:1000 30.09.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1841 07.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.