k.ú.: 717053 - Oucmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580741 - Oucmanice NUTS5 CZ0534580741
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 2488794
zahrada 132 101173
travní p. 75 157578
lesní poz ostat.komunikace 5 1110
lesní poz 137 565968
vodní pl. nádrž umělá 1 3418
vodní pl. tok přirozený 24 12626
vodní pl. tok umělý 4 5899
zast. pl. společný dvůr 4 587
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 132 55407
ostat.pl. jiná plocha 40 22020
ostat.pl. manipulační pl. 17 44747
ostat.pl. mez, stráň 3 4612
ostat.pl. neplodná půda 13 7045
ostat.pl. ostat.komunikace 90 116686
ostat.pl. silnice 8 46975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8145
ostat.pl. zeleň 5 4443
Celkem KN 827 3647360
Par. DKM 424 3379974
Par. KMD 403 267386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 61
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 162
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.09.2018 1:1000 26.10.2018 *)
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička