k.ú.: 717045 - Ouběnice u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541010 - Ouběnice NUTS5 CZ020B541010
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1984789
zahrada 75 41379
travní p. 191 466217
lesní poz 50 192305
vodní pl. nádrž umělá 2 692
vodní pl. rybník 2 9819
vodní pl. tok přirozený 13 16330
vodní pl. tok umělý 30 6803
vodní pl. zamokřená pl. 3 1715
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. 108 41122
ostat.pl. jiná plocha 39 13505
ostat.pl. manipulační pl. 9 7300
ostat.pl. neplodná půda 77 47167
ostat.pl. ostat.komunikace 73 69381
ostat.pl. silnice 6 21059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3489
Celkem KN 1041 2923199
Par. KMD 1041 2923199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 98
LV 214
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 19:52

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.