k.ú.: 717045 - Ouběnice u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541010 - Ouběnice NUTS5 CZ020B541010
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 1994811
zahrada 75 41379
travní p. 190 456345
lesní poz 50 192305
vodní pl. nádrž umělá 2 692
vodní pl. rybník 2 9819
vodní pl. tok přirozený 13 16330
vodní pl. tok umělý 30 6803
vodní pl. zamokřená pl. 3 1715
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. 108 41080
ostat.pl. jiná plocha 38 13397
ostat.pl. manipulační pl. 9 7300
ostat.pl. neplodná půda 77 47167
ostat.pl. ostat.komunikace 73 69381
ostat.pl. silnice 6 21059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3489
Celkem KN 1040 2923199
Par. KMD 1040 2923199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 98
LV 214
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 00:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.