k.ú.: 717037 - Ostrov u Ouběnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541010 - Ouběnice NUTS5 CZ020B541010
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1316528
zahrada 29 13290
travní p. 48 111832
lesní poz 6 5968
vodní pl. nádrž umělá 7 3854
vodní pl. tok přirozený 9 2619
vodní pl. tok umělý 9 1990
zast. pl. společný dvůr 1 527
zast. pl. zbořeniště 1 56
zast. pl. 25 18015
ostat.pl. jiná plocha 10 17977
ostat.pl. manipulační pl. 3 1747
ostat.pl. neplodná půda 31 10360
ostat.pl. ostat.komunikace 18 22987
ostat.pl. silnice 2 12397
Celkem KN 370 1540147
Par. KMD 370 1540147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 24
LV 59
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.