k.ú.: 716936 - Soběšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534293 - Soběšín NUTS5 CZ0205534293
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 4223909
zahrada 150 115386
ovoc. sad 1 4107
travní p. 213 663198
lesní poz les s budovou 1 66
lesní poz 124 1403768
vodní pl. nádrž umělá 7 3729
vodní pl. tok přirozený 11 112803
vodní pl. tok umělý 4 1516
vodní pl. zamokřená pl. 2 7463
zast. pl. společný dvůr 9 1371
zast. pl. zbořeniště 4 1000
zast. pl. 258 98734
ostat.pl. dráha 5 65985
ostat.pl. jiná plocha 69 39357
ostat.pl. manipulační pl. 30 31970
ostat.pl. neplodná půda 146 240246
ostat.pl. ostat.komunikace 186 137152
ostat.pl. pohřeb. 4 1962
ostat.pl. silnice 2 64682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6204
ostat.pl. zeleň 17 12650
Celkem KN 1681 7237258
Par. KMD 1681 7237258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 17
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 254
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 24
LV 323
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.