k.ú.: 716731 - Otrokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585599 - Otrokovice NUTS5 CZ0724585599
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1184 4638408
zahrada 2279 752891
ovoc. sad 11 42434
travní p. 76 1247777
lesní poz 10 379960
vodní pl. nádrž přírodní 2 12515
vodní pl. nádrž umělá 1 132402
vodní pl. rybník 1 28077
vodní pl. tok přirozený 16 288016
vodní pl. tok umělý 10 30434
zast. pl. společný dvůr 4 446
zast. pl. zbořeniště 7 1462
zast. pl. 4120 1462960
ostat.pl. dráha 33 279112
ostat.pl. jiná plocha 624 852885
ostat.pl. manipulační pl. 725 1789993
ostat.pl. neplodná půda 97 164322
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 20897
ostat.pl. ostat.komunikace 692 828294
ostat.pl. silnice 96 433283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 152291
ostat.pl. zeleň 280 820668
Celkem KN 10298 14359527
Par. DKM 10298 14359527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 43
č.p. prům.obj 47
č.p. rod.dům 1159
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 18
č.p. výroba 50
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 530
č.e. jiná st. 118
č.e. rod.rekr 121
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 673
bez čp/če jiná st. 205
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 45
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 263
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če tech.vyb 73
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 88
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4006
byt.z. byt 3701
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 228
byt.z. j.nebyt 154
obč.z. byt 104
obč.z. dílna 7
obč.z. j.nebyt 60
Celkem JED 4293
LV 7306
spoluvlastník 14212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2012
DKM 1:1000 15.11.2010
Ins. A 1:1000 20.06.1941 31.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:38

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.