k.ú.: 716731 - Otrokovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585599 - Otrokovice NUTS5 CZ0724585599
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1184 4638408
zahrada 2279 752187
ovoc. sad 11 42434
travní p. 79 1233488
lesní poz 10 379960
vodní pl. nádrž přírodní 2 12515
vodní pl. nádrž umělá 1 132402
vodní pl. rybník 1 28077
vodní pl. tok přirozený 16 288016
vodní pl. tok umělý 16 33413
zast. pl. společný dvůr 4 446
zast. pl. zbořeniště 13 1755
zast. pl. 4134 1480525
ostat.pl. dráha 33 279112
ostat.pl. jiná plocha 640 838526
ostat.pl. manipulační pl. 736 1795377
ostat.pl. neplodná půda 99 164324
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 20897
ostat.pl. ostat.komunikace 694 834341
ostat.pl. silnice 96 430669
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 152233
ostat.pl. zeleň 279 820423
Celkem KN 10357 14359528
Par. DKM 10357 14359528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 239
č.p. byt.dům 135
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 44
č.p. prům.obj 46
č.p. rod.dům 1172
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 54
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 531
č.e. jiná st. 118
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 674
bez čp/če jiná st. 202
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 43
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 252
bez čp/če rod.rekr 39
bez čp/če tech.vyb 80
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 89
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 4008
byt.z. byt 3701
byt.z. dílna 39
byt.z. garáž 228
byt.z. j.nebyt 154
obč.z. byt 125
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 63
Celkem JED 4323
LV 7310
spoluvlastník 14257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2012
DKM 1:1000 15.11.2010
Ins. A 1:1000 20.06.1941 31.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.09.2020 20:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.