k.ú.: 716626 - Otradov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 554952 - Otradov NUTS5 CZ0531554952
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 717 2758798
zahrada 201 115462
travní p. 542 1248443
lesní poz les s budovou 2 106
lesní poz 275 872580
vodní pl. nádrž umělá 3 2221
vodní pl. tok přirozený 26 45370
vodní pl. tok umělý 26 5984
vodní pl. zamokřená pl. 1 406
zast. pl. společný dvůr 3 36
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 176 52825
ostat.pl. dráha 6 21874
ostat.pl. jiná plocha 100 94867
ostat.pl. manipulační pl. 30 27703
ostat.pl. neplodná půda 194 87894
ostat.pl. ostat.komunikace 196 168491
ostat.pl. pohřeb. 2 1097
ostat.pl. silnice 1 18945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19120
Celkem KN 2509 5542582
Par. KMD 2509 5542582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 169
LV 263
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 01:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.