k.ú.: 716570 - Otnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593478 - Otnice NUTS5 CZ0646593478
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1025 6529626
vinice 32 43701
zahrada 583 322708
ovoc. sad 1 4508
travní p. 116 166808
lesní poz les(ne hospodář) 12 66999
lesní poz 36 46084
vodní pl. nádrž umělá 2 4249
vodní pl. rybník 3 53158
vodní pl. tok přirozený 50 70435
vodní pl. zamokřená pl. 1 267
zast. pl. společný dvůr 9 896
zast. pl. zbořeniště 15 1960
zast. pl. 720 222869
ostat.pl. jiná plocha 134 82176
ostat.pl. manipulační pl. 122 78610
ostat.pl. neplodná půda 312 330776
ostat.pl. ostat.komunikace 257 362387
ostat.pl. pohřeb. 1 4521
ostat.pl. silnice 20 71768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15457
ostat.pl. zamokřená pl. 1 990
ostat.pl. zeleň 59 220634
Celkem KN 3515 8701587
Par. DKM 3515 8701587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 377
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 155
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 3
rozestav. garáž 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 701
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 924
spoluvlastník 1306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2018
DKM 1:1000 22.12.1997 Zavedení DKM na základě měření pro ZMVM (bez samostatného zavedení ZMVM)
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.1997 28.02.1824 1:2880, Zavedení DKM na základě měření pro ZMVM (bez samostatného zavedení ZMVM)


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.09.2020 16:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička