k.ú.: 716545 - Pohořílky u Otína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596370 - Otín NUTS5 CZ0635596370
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 849272
zahrada 44 48886
travní p. 85 266991
lesní poz 20 724540
vodní pl. nádrž umělá 3 1499
vodní pl. rybník 1 11012
vodní pl. tok přirozený 15 5235
vodní pl. tok umělý 4 1453
zast. pl. zbořeniště 3 512
zast. pl. 58 22928
ostat.pl. jiná plocha 11 6059
ostat.pl. manipulační pl. 8 12425
ostat.pl. neplodná půda 41 15868
ostat.pl. ostat.komunikace 43 25227
ostat.pl. silnice 2 31862
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 510
Celkem KN 434 2024279
Par. KMD 434 2024279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
LV 88
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 02.06.2020 19:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.