k.ú.: 716421 - Lobzy u Ošelína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541681 - Ošelín NUTS5 CZ0327541681
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1695162
zahrada 16 9265
travní p. 77 200911
lesní poz 173 1405000
vodní pl. nádrž umělá 1 1423
vodní pl. tok přirozený 6 17308
vodní pl. tok umělý 5 3200
zast. pl. zbořeniště 2 1741
zast. pl. 20 10136
ostat.pl. dálnice 4 12943
ostat.pl. jiná plocha 54 41945
ostat.pl. neplodná půda 59 29227
ostat.pl. ostat.komunikace 60 37586
ostat.pl. silnice 21 9243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 318
Celkem KN 777 3475408
Par. KMD 777 3475408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 20
LV 39
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 05:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.