k.ú.: 716391 - Osvračín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554073 - Osvračín NUTS5 CZ0321554073
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 5456697
zahrada 282 225908
ovoc. sad 19 52107
travní p. 220 1307710
lesní poz 231 3139507
vodní pl. nádrž umělá 10 12812
vodní pl. tok přirozený 21 42182
vodní pl. tok umělý 15 78138
zast. pl. společný dvůr 2 5939
zast. pl. zbořeniště 7 3428
zast. pl. 444 160684
ostat.pl. dráha 1 45108
ostat.pl. jiná plocha 103 77779
ostat.pl. manipulační pl. 27 54722
ostat.pl. neplodná půda 62 104636
ostat.pl. ostat.komunikace 166 354829
ostat.pl. pohřeb. 3 3098
ostat.pl. silnice 16 94426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11320
ostat.pl. zeleň 6 11514
Celkem KN 2020 11242544
Par. DKM 2020 11242544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 175
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 38
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 3
Celkem BUD 414
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 4
Celkem JED 46
LV 516
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.11.2018
DKM 1:1000 20.04.2017
DKM-KPÚ 09.06.2009 1:1000 22.06.2009 *)
THM-G 1:2000 01.04.1961 05.11.2018
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.04.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 27.09.2020 06:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička