k.ú.: 716359 - Osvětimany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592471 - Osvětimany NUTS5 CZ0722592471
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2052 3511545
vinice 475 763830
zahrada 359 211470
ovoc. sad 128 332300
travní p. 1359 2418918
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 130 10615218
vodní pl. nádrž umělá 69 99342
vodní pl. tok přirozený 204 91141
vodní pl. tok umělý 7 1686
vodní pl. zamokřená pl. 23 9828
zast. pl. společný dvůr 2 1042
zast. pl. zbořeniště 21 8345
zast. pl. 683 174923
ostat.pl. jiná plocha 1483 580443
ostat.pl. manipulační pl. 62 55769
ostat.pl. neplodná půda 275 153834
ostat.pl. ostat.komunikace 830 278023
ostat.pl. pohřeb. 1 4381
ostat.pl. silnice 158 63092
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15737
ostat.pl. zeleň 2 640
Celkem KN 8336 19391615
Par. KMD 8336 19391615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 221
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 16
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 168
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 665
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 11
LV 1151
spoluvlastník 2153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 23.06.2015 1:1000 23.06.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 09.12.2019 16:24

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.