k.ú.: 716332 - Ostřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575445 - Ostřetín NUTS5 CZ0532575445
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1148 5968603
zahrada 740 366017
ovoc. sad 2 5323
travní p. 742 1708312
lesní poz 268 6100664
vodní pl. nádrž umělá 20 12477
vodní pl. tok umělý 421 97390
vodní pl. zamokřená pl. 6 4049
zast. pl. zbořeniště 2 241
zast. pl. 419 207770
ostat.pl. jiná plocha 167 49289
ostat.pl. manipulační pl. 73 79194
ostat.pl. neplodná půda 38 13532
ostat.pl. ostat.komunikace 557 253364
ostat.pl. pohřeb. 1 4103
ostat.pl. silnice 41 115188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22337
ostat.pl. zeleň 2 3386
Celkem KN 4657 15011239
Par. DKM 11 73451
Par. KMD 4646 14937788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 400
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 505
spoluvlastník 701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.07.2016 1:1000 01.08.2016 *) KoPÚ Holice v čechách
KMD 1:1000 07.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.08.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička