k.ú.: 716278 - Bělčice u Ostředka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530352 - Ostředek NUTS5 CZ0201530352
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21012 - Sázava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 889367
zahrada 63 66597
travní p. 77 298025
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 152 3331241
vodní pl. nádrž přírodní 4 3743
vodní pl. rybník 2 2509
vodní pl. tok přirozený 8 11445
zast. pl. společný dvůr 1 164
zast. pl. zbořeniště 1 40
zast. pl. 53 21826
ostat.pl. dálnice 3 220243
ostat.pl. jiná plocha 35 41901
ostat.pl. manipulační pl. 3 1155
ostat.pl. neplodná půda 5 6059
ostat.pl. ostat.komunikace 64 102306
ostat.pl. silnice 1 13760
Celkem KN 587 5010426
Par. KMD 587 5010426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 90
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1841 30.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.