k.ú.: 716227 - Petříkov u Branné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569330 - Ostružná NUTS5 CZ0711569330
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 3444
travní p. 129 106058
lesní poz 56 5956509
vodní pl. tok přirozený 3 12706
vodní pl. zamokřená pl. 7 2430
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 160
zast. pl. 102 12933
ostat.pl. jiná plocha 93 25552
ostat.pl. manipulační pl. 3 79
ostat.pl. neplodná půda 69 71551
ostat.pl. ostat.komunikace 34 14285
ostat.pl. silnice 14 5694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2741
ostat.pl. zeleň 8 19851
Celkem KN 533 6234101
Par. KMD 533 6234101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 138
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 02.06.2020 16:49

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.