k.ú.: 716219 - Ostružná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569330 - Ostružná NUTS5 CZ0711569330
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1185087
zahrada 55 21384
travní p. 564 2222494
lesní poz 183 14498325
vodní pl. tok přirozený 97 44004
vodní pl. zamokřená pl. 3 1113
zast. pl. společný dvůr 5 469
zast. pl. zbořeniště 17 3496
zast. pl. 315 57729
ostat.pl. dráha 8 84406
ostat.pl. jiná plocha 236 278889
ostat.pl. manipulační pl. 4 1887
ostat.pl. neplodná půda 309 198243
ostat.pl. ostat.komunikace 209 153156
ostat.pl. pohřeb. 1 1020
ostat.pl. silnice 48 62786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7788
ostat.pl. zeleň 12 26425
Celkem KN 2217 18848701
Par. KMD 2217 18848701
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 11
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 121
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 303
byt.z. byt 94
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 110
LV 427
spoluvlastník 652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:2000 28.11.2000 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.07.2019 17:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.