k.ú.: 716219 - Ostružná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569330 - Ostružná NUTS5 CZ0711569330
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1183488
zahrada 56 22529
travní p. 567 2222491
lesní poz 183 14498325
vodní pl. tok přirozený 97 44004
vodní pl. zamokřená pl. 3 1113
zast. pl. společný dvůr 5 469
zast. pl. zbořeniště 16 2999
zast. pl. 319 58805
ostat.pl. dráha 10 84406
ostat.pl. jiná plocha 237 278820
ostat.pl. manipulační pl. 4 1887
ostat.pl. neplodná půda 309 198217
ostat.pl. ostat.komunikace 213 153156
ostat.pl. pohřeb. 1 1020
ostat.pl. silnice 48 62758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 7788
ostat.pl. zeleň 12 26425
Celkem KN 2237 18848700
Par. KMD 2237 18848700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 123
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 307
byt.z. byt 94
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 11
Celkem JED 110
LV 430
spoluvlastník 652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:2000 28.11.2000 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 26.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička