k.ú.: 716201 - Ostrožská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592463 - Ostrožská Nová Ves NUTS5 CZ0722592463
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5377 11179897
vinice 71 73603
zahrada 899 505589
ovoc. sad 7 19440
travní p. 281 332363
lesní poz 226 3523628
vodní pl. nádrž umělá 53 117235
vodní pl. rybník 720 1793291
vodní pl. tok přirozený 422 249826
vodní pl. tok umělý 33 11731
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
vodní pl. zamokřená pl. 1 5821
zast. pl. společný dvůr 18 49339
zast. pl. zbořeniště 34 4388
zast. pl. 1261 420433
ostat.pl. dobývací prost. 82 51410
ostat.pl. dráha 16 82861
ostat.pl. jiná plocha 439 216541
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 43
ostat.pl. manipulační pl. 117 149892
ostat.pl. neplodná půda 131 43548
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 465498
ostat.pl. ostat.komunikace 1642 355835
ostat.pl. pohřeb. 3 9727
ostat.pl. silnice 726 162317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26264
ostat.pl. zeleň 65 108545
Celkem KN 12647 19959071
Par. DKM 12647 19959071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 871
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 26
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 38
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1184
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 2213
spoluvlastník 3117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2002 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 06.06.2002 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 09:46

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.