k.ú.: 716201 - Ostrožská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592463 - Ostrožská Nová Ves NUTS5 CZ0722592463
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5379 11198637
vinice 71 73603
zahrada 900 505844
ovoc. sad 7 19440
travní p. 281 332363
lesní poz 226 3523628
vodní pl. nádrž umělá 53 117235
vodní pl. rybník 719 1793291
vodní pl. tok přirozený 422 249826
vodní pl. tok umělý 33 11731
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
vodní pl. zamokřená pl. 1 5821
zast. pl. společný dvůr 18 49339
zast. pl. zbořeniště 34 4388
zast. pl. 1256 419711
ostat.pl. dobývací prost. 90 53157
ostat.pl. dráha 16 82861
ostat.pl. jiná plocha 440 214956
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 43
ostat.pl. manipulační pl. 117 149967
ostat.pl. neplodná půda 131 43548
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 465498
ostat.pl. ostat.komunikace 1642 355306
ostat.pl. pohřeb. 3 9727
ostat.pl. silnice 726 162317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 26264
ostat.pl. zeleň 64 90562
Celkem KN 12652 19959069
Par. DKM 12652 19959069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 870
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 26
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 33
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1178
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 2216
spoluvlastník 3120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2002 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 06.06.2002 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 04:24

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.