k.ú.: 716189 - Chylice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592463 - Ostrožská Nová Ves NUTS5 CZ0722592463
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1609 2194583
vinice 1 452
zahrada 426 133043
ovoc. sad 2 190
travní p. 304 651125
lesní poz 105 1274103
vodní pl. nádrž umělá 26 68232
vodní pl. rybník 627 1248263
vodní pl. tok přirozený 92 39935
vodní pl. tok umělý 15 3475
vodní pl. zamokřená pl. 26 7215
zast. pl. společný dvůr 8 1137
zast. pl. zbořeniště 17 3675
zast. pl. 364 113926
ostat.pl. dráha 7 41470
ostat.pl. jiná plocha 202 127479
ostat.pl. manipulační pl. 37 13127
ostat.pl. neplodná půda 44 10355
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4975
ostat.pl. ostat.komunikace 646 92623
ostat.pl. silnice 410 68654
ostat.pl. zeleň 9 1281
Celkem KN 4978 6099318
Par. DKM 4978 6099318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 295
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 342
LV 795
spoluvlastník 1975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2002 KÚ Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 26.08.2002 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 04:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.