k.ú.: 716171 - Ostrožská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592455 - Ostrožská Lhota NUTS5 CZ0722592455
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1479 4186118
vinice 2 1270
zahrada 607 344559
ovoc. sad 1 3039
travní p. 268 244271
lesní poz les(ne hospodář) 1 7159
lesní poz 146 211957
vodní pl. nádrž umělá 7 20742
vodní pl. rybník 2 15560
vodní pl. tok přirozený 24 80492
vodní pl. tok umělý 2 200
zast. pl. zbořeniště 10 2029
zast. pl. 691 224550
ostat.pl. jiná plocha 168 51700
ostat.pl. manipulační pl. 12 4593
ostat.pl. neplodná půda 23 19651
ostat.pl. ostat.komunikace 199 290473
ostat.pl. pohřeb. 1 2325
ostat.pl. silnice 115 46303
ostat.pl. skládka 2 12778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 41404
ostat.pl. zeleň 125 537547
Celkem KN 3899 6348720
Par. DKM 2428 5448776
Par. KMD 1471 899944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 504
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 58
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 647
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1011
spoluvlastník 1337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
DKM-KPÚ 17.03.2011 1:1000 17.03.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:21

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.