k.ú.: 716171 - Ostrožská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592455 - Ostrožská Lhota NUTS5 CZ0722592455
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1493 4183608
vinice 2 1270
zahrada 605 343736
ovoc. sad 1 3039
travní p. 275 247977
lesní poz les(ne hospodář) 1 7159
lesní poz 146 211957
vodní pl. nádrž umělá 7 19928
vodní pl. rybník 2 15560
vodní pl. tok přirozený 24 80492
vodní pl. tok umělý 2 200
zast. pl. zbořeniště 10 2029
zast. pl. 692 225745
ostat.pl. jiná plocha 165 51300
ostat.pl. manipulační pl. 11 4449
ostat.pl. neplodná půda 22 19507
ostat.pl. ostat.komunikace 194 290454
ostat.pl. pohřeb. 1 2325
ostat.pl. silnice 115 46303
ostat.pl. skládka 2 12778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 41404
ostat.pl. zeleň 125 537397
Celkem KN 3909 6348617
Par. DKM 2444 5448776
Par. KMD 1465 899841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 506
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 58
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 653
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1023
spoluvlastník 1356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
DKM-KPÚ 17.03.2011 1:1000 17.03.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 25.09.2020 16:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička