k.ú.: 716146 - Horní Ostrovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549711 - Ostrovec NUTS5 CZ0314549711
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2088922
zahrada 81 55808
travní p. 78 201971
lesní poz 83 3638137
vodní pl. nádrž přírodní 1 7012
vodní pl. nádrž umělá 10 17813
vodní pl. rybník 1 324
vodní pl. tok přirozený 7 53722
vodní pl. tok umělý 19 5800
zast. pl. společný dvůr 7 2695
zast. pl. zbořeniště 4 1301
zast. pl. 152 66230
ostat.pl. jiná plocha 24 23168
ostat.pl. manipulační pl. 72 56907
ostat.pl. neplodná půda 8 5778
ostat.pl. ostat.komunikace 62 52097
ostat.pl. silnice 20 32797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18353
Celkem KN 959 6328835
Par. KMD 959 6328835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 149
LV 162
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2014
S-SK GS 1:2880 1830 18.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička