k.ú.: 716081 - Popov u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 503916 - Kostelec NUTS5 CZ0327503916
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 863218
zahrada 21 10365
ovoc. sad 2 6260
travní p. mez, stráň 5 5538
travní p. 37 436036
lesní poz 29 332791
vodní pl. nádrž umělá 1 832
vodní pl. rybník 2 756
vodní pl. tok přirozený 10 25174
vodní pl. tok umělý 4 2974
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. zbořeniště 7 1518
zast. pl. 22 11302
ostat.pl. dálnice 1 789
ostat.pl. jiná plocha 40 41909
ostat.pl. manipulační pl. 5 9990
ostat.pl. neplodná půda 8 8417
ostat.pl. ostat.komunikace 18 27059
ostat.pl. silnice 1 25590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 671
ostat.pl. zeleň 1 136
Celkem KN 246 1811446
Par. DKM 246 1811446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 32
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2003
S-SK GS 1:2880 1838 02.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 06:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička