k.ú.: 716073 - Ostrov u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 503916 - Kostelec NUTS5 CZ0327503916
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2571247
zahrada 45 34055
travní p. 32 134887
lesní poz 58 2091393
vodní pl. nádrž umělá 11 17034
vodní pl. tok umělý 12 13918
zast. pl. společný dvůr 2 400
zast. pl. zbořeniště 5 1420
zast. pl. 134 233588
ostat.pl. dálnice 40 203824
ostat.pl. jiná plocha 115 106113
ostat.pl. manipulační pl. 42 80848
ostat.pl. neplodná půda 6 16762
ostat.pl. ostat.komunikace 135 185463
ostat.pl. silnice 36 83918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 666
ostat.pl. zeleň 108 190103
Celkem KN 909 5965639
Par. DKM 909 5965639
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 126
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 96
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.10.2005 1:1000 20.10.2005 *)
DKM 1:1000 18.11.2004
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 06.06.2020 07:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.