k.ú.: 716014 - Suky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596361 - Ostrov nad Oslavou NUTS5 CZ0635596361
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1030861
zahrada 54 19165
travní p. 112 185920
lesní poz 65 214555
vodní pl. rybník 3 4615
vodní pl. tok umělý 9 1701
zast. pl. 30 14002
ostat.pl. dráha 5 59918
ostat.pl. jiná plocha 9 3809
ostat.pl. neplodná půda 12 5709
ostat.pl. ostat.komunikace 30 29821
ostat.pl. silnice 7 41068
Celkem KN 608 1611144
Par. KMD 608 1611144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 29
LV 66
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 07:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.