k.ú.: 716006 - Ostrov nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596361 - Ostrov nad Oslavou NUTS5 CZ0635596361
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1339 4563564
zahrada 381 151255
travní p. 760 1093375
lesní poz 168 970039
vodní pl. nádrž umělá 9 1140
vodní pl. rybník 10 110774
vodní pl. tok přirozený 20 52156
zast. pl. společný dvůr 1 173
zast. pl. zbořeniště 12 1688
zast. pl. 438 138064
ostat.pl. dráha 12 132448
ostat.pl. jiná plocha 231 130724
ostat.pl. manipulační pl. 41 45952
ostat.pl. neplodná půda 91 73276
ostat.pl. ostat.komunikace 286 113863
ostat.pl. pohřeb. 2 11754
ostat.pl. silnice 127 119032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7238
ostat.pl. zeleň 5 3160
Celkem KN 3942 7719675
Par. KMD 3942 7719675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 262
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 27
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
Celkem BUD 427
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 527
spoluvlastník 923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2019 16:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.