k.ú.: 716006 - Ostrov nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596361 - Ostrov nad Oslavou NUTS5 CZ0635596361
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 4562445
zahrada 380 151191
travní p. 762 1093183
lesní poz 168 970039
vodní pl. nádrž umělá 9 1140
vodní pl. rybník 10 110774
vodní pl. tok přirozený 20 52156
zast. pl. společný dvůr 1 173
zast. pl. zbořeniště 11 1665
zast. pl. 444 138051
ostat.pl. dráha 12 132448
ostat.pl. jiná plocha 234 130807
ostat.pl. manipulační pl. 40 45873
ostat.pl. neplodná půda 91 73393
ostat.pl. ostat.komunikace 287 115060
ostat.pl. pohřeb. 2 11754
ostat.pl. silnice 129 119059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7238
ostat.pl. zeleň 5 3160
Celkem KN 3952 7719609
Par. KMD 3952 7719609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 264
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
Celkem BUD 432
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 529
spoluvlastník 927

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 23:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.