k.ú.: 715999 - Ostrov u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580732 - Ostrov NUTS5 CZ0534580732
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 8345506
zahrada 113 134855
travní p. 624 2863035
lesní poz 142 5070352
vodní pl. nádrž přírodní 1 2165
vodní pl. nádrž umělá 7 10592
vodní pl. rybník 4 46811
vodní pl. tok přirozený 63 110274
vodní pl. tok umělý 3 2869
vodní pl. zamokřená pl. 4 8553
zast. pl. společný dvůr 1 160
zast. pl. zbořeniště 9 2446
zast. pl. 277 91535
ostat.pl. foto. elektrárna 1 2711
ostat.pl. jiná plocha 148 618959
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 139
ostat.pl. manipulační pl. 30 31556
ostat.pl. neplodná půda 16 16904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 177
ostat.pl. ostat.komunikace 277 567022
ostat.pl. pohřeb. 1 1239
ostat.pl. silnice 38 106942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5457
ostat.pl. zeleň 72 446607
Celkem KN 2087 18486866
Par. DKM 2068 18316094
Par. KMD 19 170772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 175
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 266
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
Celkem JED 17
LV 353
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 14.10.2009 1:1000 24.11.2009 *) III.etapa
DKM 1:1000 14.03.2008
DKM-KPÚ 01.06.2007 1:1000 04.06.2007 *) II. etapa
DKM-KPÚ 22.01.2001 1:1000 22.01.2001 *) I.etapa
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1839 14.03.2008
S-SK GS 1:2880 1839 22.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 24.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 04.06.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.