k.ú.: 715981 - Ostrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 574104 - Ostrov NUTS5 CZ0531574104
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 3391402
zahrada 81 54040
ovoc. sad 5 13480
travní p. 62 247664
lesní poz 16 118329
vodní pl. nádrž umělá 1 309
vodní pl. rybník 2 11952
vodní pl. tok přirozený 28 17389
zast. pl. 104 55403
ostat.pl. dráha 3 22794
ostat.pl. jiná plocha 20 7556
ostat.pl. manipulační pl. 8 27862
ostat.pl. neplodná půda 41 94667
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 965
ostat.pl. ostat.komunikace 72 62080
ostat.pl. silnice 21 44880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6396
ostat.pl. zeleň 1 579
Celkem KN 1009 4177747
Par. KMD 1009 4177747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 210
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2009
S-SK GS 1:2880 1839 27.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 04.06.2020 00:16

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.