k.ú.: 715972 - Ostrov u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 1896735
zahrada 40 26720
travní p. 142 361663
lesní poz 81 1109280
vodní pl. nádrž přírodní 1 2590
vodní pl. nádrž umělá 6 4251
vodní pl. rybník 1 498704
vodní pl. tok přirozený 14 16446
vodní pl. tok umělý 14 4132
vodní pl. zamokřená pl. 2 8484
zast. pl. zbořeniště 2 803
zast. pl. 95 476946
ostat.pl. dráha 2 78
ostat.pl. dálnice 62 176236
ostat.pl. jiná plocha 183 264057
ostat.pl. manipulační pl. 19 17151
ostat.pl. neplodná půda 8 4777
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 18486
ostat.pl. ostat.komunikace 134 294196
ostat.pl. silnice 44 85853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 816
ostat.pl. zeleň 44 31981
Celkem KN 1054 5300385
Par. KMD 1054 5300385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 13
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 76
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 06:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička