k.ú.: 715956 - Mořičov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1572567
zahrada 153 65745
travní p. 279 2068898
lesní poz les(ne hospodář) 12 28089
lesní poz 185 3734507
vodní pl. nádrž umělá 5 2015
vodní pl. rybník 3 59947
vodní pl. tok přirozený 7 68890
vodní pl. tok umělý 3 4208
vodní pl. zamokřená pl. 9 33463
zast. pl. zbořeniště 31 9403
zast. pl. 80 30287
ostat.pl. dráha 15 45985
ostat.pl. jiná plocha 70 78993
ostat.pl. manipulační pl. 25 47516
ostat.pl. neplodná půda 158 126106
ostat.pl. ostat.komunikace 121 176018
ostat.pl. silnice 8 16837
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1412
ostat.pl. zeleň 1 309
Celkem KN 1213 8171195
Par. KMD 1213 8171195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 80
LV 150
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2012
S-SK GS 1:2880 1842 06.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 15:15

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.