k.ú.: 715859 - Dolní Žďár u Ostrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 2223237
zahrada 257 95908
travní p. 90 170655
lesní poz les(ne hospodář) 4 70980
lesní poz 1 1824
vodní pl. nádrž umělá 9 90378
vodní pl. tok přirozený 16 24491
vodní pl. zamokřená pl. 4 28486
zast. pl. 449 96335
ostat.pl. jiná plocha 107 441903
ostat.pl. manipulační pl. 26 130149
ostat.pl. neplodná půda 26 17098
ostat.pl. ostat.komunikace 101 93707
ostat.pl. silnice 38 130986
Celkem KN 1211 3616137
Par. DKM 1211 3616137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 191
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 445
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 456
spoluvlastník 832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2008
THM-V 1:2000 01.01.1979 01.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 06.06.2020 07:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.