k.ú.: 715824 - Horní Žďár u Ostrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 212441
zahrada 93 49207
travní p. 126 1121058
lesní poz les(ne hospodář) 69 1256363
lesní poz 61 996661
vodní pl. nádrž umělá 1 2454
vodní pl. tok přirozený 9 29736
zast. pl. zbořeniště 5 748
zast. pl. 192 86823
ostat.pl. jiná plocha 75 98376
ostat.pl. manipulační pl. 33 69172
ostat.pl. neplodná půda 115 173301
ostat.pl. ostat.komunikace 79 59844
ostat.pl. silnice 13 95351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13273
Celkem KN 887 4264808
Par. DKM 887 4264808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 184
LV 172
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.2008
THM-V 1:2000 01.01.1979 02.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:10

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.