k.ú.: 715808 - Šafléřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 536296 - Malšín NUTS5 CZ0312536296
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 48668
travní p. 91 1281472
lesní poz 102 1654874
vodní pl. rybník 1 1641
vodní pl. tok přirozený 10 8488
vodní pl. tok umělý 1 2453
vodní pl. zamokřená pl. 3 32747
zast. pl. 10 851
ostat.pl. jiná plocha 6 4401
ostat.pl. neplodná půda 100 265115
ostat.pl. ostat.komunikace 16 27466
ostat.pl. silnice 2 8021
Celkem KN 346 3336197
Par. DKM 36 32141
Par. KMD 310 3304056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 2
Celkem BUD 10
LV 35
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2017
KMD 1:1000 09.12.2014
KM-D 1:1000 15.12.1999 09.12.2014
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 08:26

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.