k.ú.: 715794 - Horní Okolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 536296 - Malšín NUTS5 CZ0312536296
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 1644
travní p. 45 1802410
lesní poz 37 3528599
vodní pl. rybník 1 1179
vodní pl. zamokřená pl. 2 20169
zast. pl. 3 2502
ostat.pl. jiná plocha 3 1870
ostat.pl. neplodná půda 48 103642
ostat.pl. ostat.komunikace 15 35344
ostat.pl. silnice 2 6222
Celkem KN 157 5503581
Par. KMD 157 5503581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 3
LV 11
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2015
KM-D 1:1000 15.12.1999 18.09.2015
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 29.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička