k.ú.: 715778 - Běleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 536296 - Malšín NUTS5 CZ0312536296
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 330906
zahrada 62 42820
travní p. 122 1034852
lesní poz 105 3000872
vodní pl. tok přirozený 11 169160
vodní pl. tok umělý 2 989
vodní pl. zamokřená pl. 3 34413
zast. pl. 95 4427
ostat.pl. jiná plocha 31 14639
ostat.pl. manipulační pl. 3 5298
ostat.pl. neplodná půda 126 276912
ostat.pl. ostat.komunikace 26 43106
ostat.pl. silnice 7 77396
Celkem KN 600 5035790
Par. DKM 14 20185
Par. KMD 586 5015605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 152
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2017
KMD 1:1000 04.08.2016
KM-D 1:1000 15.12.1999 04.08.2016
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 19:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička