k.ú.: 715735 - Ostrov u Bohdanče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 849390
zahrada 40 26352
ovoc. sad 2 12603
travní p. 77 593295
lesní poz 23 1865103
vodní pl. rybník 3 23040
vodní pl. tok přirozený 2 16484
vodní pl. tok umělý 7 1928
zast. pl. společný dvůr 4 860
zast. pl. zbořeniště 6 1087
zast. pl. 61 28091
ostat.pl. jiná plocha 3 12486
ostat.pl. manipulační pl. 9 4401
ostat.pl. neplodná půda 72 82816
ostat.pl. ostat.komunikace 57 78359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 300
ostat.pl. zeleň 1 2588
Celkem KN 379 3599183
PK 173 1221319
Celkem ZE 173 1221319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 9
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 59
LV 101
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 06:16

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.