k.ú.: 713422 - Ostrata - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557170 - Ostrata NUTS5 CZ0724557170
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 1921333
zahrada 228 194188
ovoc. sad 6 10842
travní p. 142 126504
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 105 984624
vodní pl. nádrž umělá 5 599
vodní pl. tok přirozený 48 18923
zast. pl. společný dvůr 1 286
zast. pl. zbořeniště 3 151
zast. pl. 216 84418
ostat.pl. jiná plocha 139 60742
ostat.pl. manipulační pl. 13 14289
ostat.pl. neplodná půda 30 36080
ostat.pl. ostat.komunikace 140 61529
ostat.pl. silnice 15 40751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 924
ostat.pl. zeleň 11 2015
Celkem KN 1668 3558268
Par. DKM 1668 3558268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 102
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 200
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 317
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.1997 Novým mapováním ZMVM, obnova DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.