k.ú.: 713422 - Ostrata - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557170 - Ostrata NUTS5 CZ0724557170
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 566 1921332
zahrada 228 194188
ovoc. sad 6 10842
travní p. 142 126504
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 106 986781
vodní pl. nádrž umělá 5 599
vodní pl. tok přirozený 48 18923
zast. pl. společný dvůr 1 286
zast. pl. zbořeniště 3 151
zast. pl. 216 84418
ostat.pl. jiná plocha 139 60742
ostat.pl. manipulační pl. 13 14289
ostat.pl. neplodná půda 29 33923
ostat.pl. ostat.komunikace 140 61529
ostat.pl. silnice 15 40751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 924
ostat.pl. zeleň 11 2015
Celkem KN 1670 3558267
Par. DKM 1670 3558267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 103
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 314
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.1997 Novým mapováním ZMVM, obnova DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:13

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.