k.ú.: 713406 - Ostrá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537624 - Ostrá NUTS5 CZ0208537624
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 121510
orná půda 1648 6807539
zahrada 279 160823
ovoc. sad 4 14633
travní p. 500 593777
lesní poz 654 1629487
vodní pl. nádrž přírodní 30 48349
vodní pl. nádrž umělá 40 177035
vodní pl. tok přirozený 24 248468
vodní pl. tok umělý 252 82989
vodní pl. zamokřená pl. 99 76699
zast. pl. zbořeniště 16 2392
zast. pl. 573 141759
ostat.pl. dráha 37 71054
ostat.pl. jiná plocha 417 349535
ostat.pl. manipulační pl. 28 24539
ostat.pl. neplodná půda 189 166355
ostat.pl. ostat.komunikace 685 246365
ostat.pl. silnice 35 77525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 34448
ostat.pl. zeleň 8 8905
Celkem KN 5553 11084186
Par. KMD 5553 11084186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 167
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 107
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 566
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 811
spoluvlastník 1301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
THM-V 1:2000 01.06.1976 13.12.2017 01.06.1976
S-SK GS 1:2880 1842 31.05.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 29.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička