k.ú.: 713368 - Osové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596353 - Osové NUTS5 CZ0635596353
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1252296
zahrada 65 43810
travní p. 139 374893
lesní poz 194 1447920
vodní pl. nádrž umělá 5 4866
vodní pl. tok přirozený 13 24972
zast. pl. zbořeniště 4 288
zast. pl. 84 22816
ostat.pl. jiná plocha 6 2560
ostat.pl. manipulační pl. 3 3985
ostat.pl. neplodná půda 53 16920
ostat.pl. ostat.komunikace 43 31129
ostat.pl. silnice 1 13114
ostat.pl. zeleň 4 2150
Celkem KN 778 3241719
Par. KMD 778 3241719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
rozestav. 2
Celkem BUD 83
LV 101
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.